Aktiviteter i föreningen 2021

Från och med den 5 maj och varannan vecka fram till september träffas vi i föreningens bigård i Norrhult utanför Hultsfred eller hemma hos någon biodlare enligt schema. Här ges tillfälle att utbyta erfarenheter och att lära mera om biodling för såväl nybörjare som för mer erfarna biodlare.

Platsen för bigårdsmötena är inledningsvis i Föreningsbigården men andra platser välkomnas (under förutsättning att det går att ordna med säkra avstånd m.a.a. corona-pandemiläget).

Planerade datum för året:

5 maj – tema: Uppstart och vårgenomgång av bisamhällen
19 maj – tema: Avläggare och yngeluppflyttning
2 juni – tema: Materiel, kupor och prylbytardag
16 juni – tema: Slungning och honungskvalitet
30 juni – tema: Digitala hjälpmedel
14 juli – tema: Dragväxter och placering av bikupor
28 juli – tema: Bihälsa
11 augusti – tema: Lagar och regler
25 augusti – tema: Biraser och biets anatomi
8 september – tema: Invintring och vaxhantering

 

Hitta hit: