Styrelsen

Styrelsen för Vena-Hultsfred biodlarförening

Ordförande:
Torbjörn Engelkes – torbjorn.engelkes@gmail.com

Kassör:
Mats Tufvesson – mats.tufvesson@valmet.com

Sekreterare och hemsideansvarig:
Annika Linder – annikalinder@hotmail.com

Övriga ledamöter:
Helen Lundahl
Ove Karlsson
Steffen Klitzsch
Hans Edvinsson